Geplaatst op

Cebco

Het Centrum voor het Bevorderen van de Cognitieve Ontwikkeling (vzw) heeft als doel nieuwe inzichten in het kader van de denkontwikkeling in Vlaanderen (en Nederland) te introduceren en de toepassing ervan te stimuleren in onderwijskundige, pedagogische en therapeutische settings. De vereniging organiseert daartoe workshops en studiedagen. Regelmatig worden ook specialisten uit het buitenland uitgenodigd. Daarnaast zorgen wij voor vertaling van teksten, werkmappen en materiaal.

Ook vorming binnen uw organisatie! Verschillende onderdelen van ons vormingsaanbod kunnen op aanvraag ook binnen uw organisatie gegeven worden. Uw organisatie kan dan zelf deelnemers uitnodigen of meerdere eigen medewerkers eenzelfde vorming aanbieden. Het aanbod van vzw Ce.B.C.O. kan daarbij in overleg aangepast worden tot een programma op maat, gaande van een korte introductie (2 uur) tot het verzorgen van een vijfdaagse cursus. Ook voor het sturen van het implementatieproces van deze inzichten binnen uw organisatie kan een begeleider van de vereniging geëngageerd worden.

Inlichtingen bij Johan Warnez, voorzitter, tel. 056/21.71.41. of bekijk de website: http://www.cebco.be/